Jednym z największych wyzwań społecznych XXI wieku jest walka ze stygmatyzacją chorób i zaburzeń psychicznych oraz leczenia psychiatrycznego. Uprzedzenia leżące u podstaw stygmatyzacji w dużej mierze są uwarunkowane i utrwalone poprzez powszechnie powielane stereotypy oraz niewiedzę. Stygmatyzacja osób chorujących psychicznie w ogromnym stopniu staje się przyczyną ich niesłusznego wykluczenia społecznego. Ideą przyświecającą działaniom podejmowanym przez założycieli kanału jest popularyzacja rzetelnych informacji oraz wielowymiarowa profilaktyka zdrowia psychicznego.

 Uważamy, że nieodłączną częścią drogi do destygmatyzacji i rozwoju wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego jest korzystanie z doświadczeń osób po kryzysach. Właśnie dlatego postanowiliśmy dać osobom tym przestrzeń, w której mogłyby one podzielić się swoją historią. Pragniemy we współpracy z osobami po kryzysach poruszać tematykę ich drogi do zdrowienia, działalności i twórczości oraz zaangażowania w życie społeczne. Swoje materiały kierujemy przede wszystkim do osób chorujących oraz ich bliskich, a także osób związanych zawodowo z pomocą psychologiczną, psychiatryczną czy socjalną, które na co dzień angażują się w pracę z osobami po kryzysach psychicznych. Wierzymy,że materiały będą interesujące oraz wartościowe dla każdego, kto chce poznać perspektywę osoby chorującej, jej potrzeby oraz przemyślenia.

Wierzymy, że głos osób chorujących przyczyni się do szerszych działań mających na celu ochronę zdrowia psychicznego oraz usprawnienie systemu pomocy osobom w trakcie oraz po kryzysach. Mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie nasze działania przyczynią się do zwiększenia społecznej świadomości oraz wyznaczą nowe kierunki działań w profilaktyce oraz kreowaniu modeli leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, a także w budowaniu kompleksowego systemu wsparcia społecznego.