Nasze działania rozpoczęliśmy w 2020 r. jako grupa entuzjastów pragnących
zrobić coś dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Tym co nas
połączyło była otwarta w lutym 2016 roku w Szpitalu Babińskiego w Krakowie
stworzona przez osoby po kryzysach psychicznych wystawa „Uważaj na głowę”.
Początkowo myśleliśmy o uruchomieniu radia którym można byłoby usłyszeć
głos osób z doświadczeniem kryzysu. Stanęło jednak na podcastach.
Jeszcze jako grupa nieformalna, postawiliśmy sobie za cel nadanie nowego
(wirtualnego) wymiaru idei wystawy „Uważaj na głowę” (niedostępnej w czasie
pandemii koronawirusa) Przyszli Członkowie Stowarzyszenia przygotowali kilka
podcastów – opowieści osób po kryzysach psychicznych lub wywiadów z nimi.
Pierwszy to naturalnie wirtualne oprowadzanie po wystawie przez jednego ze
współtwórców wystawy - Pawła, ilustrowane jej zdjęciami. Nasze podcasty
umieściliśmy na utworzonym przez nas kanale „Uważaj na głowę” na portalu
You Tube.


Także jeszcze jako grupa nieformalna korzystając z uprzejmości Stowarzyszenia
Psychiatria i Sztuka i wspólnoty celów, przygotowaliśmy projekt „Opowieści
Outsiderów”, który uzyskał finansowanie Województwa Małopolskiego
w ramach programu „Kultura Wrażliwa”. Dzięki temu mogliśmy zrealizować
siedem podcastów, przygotowanych w tej samej konwencji opowieści lub
wywiadów, a poświęconych twórcom, którzy doświadczyli kryzysów
psychicznych i ich sztuce. Naszym celem było pokazanie, że dzięki sztuce i
tworzeniu można przełamać „autostygmat”, jaki nierzadko niesie ze sobą kryzys
psychiczny. Spotkaliśmy wspaniałych ludzi, utalentowanych twórców, którzy
opowiedzieli czym jest dla nich sztuka i jakie ma ona znaczenie w ich życiu.
Obecnie współpracujemy z Fundacją „Budzenie Pasji”. W ramach projektu
„Z tamtej strony dnia” przygotowujemy podcasty – opowieści i rozmowy
z asystentami zdrowienia. To w Polsce nowy zawód, który dzięki uczestnictwu
w specjalistycznych kursach, zdobyło już kilkadziesiąt osób z doświadczeniem
kryzysu psychicznego. Ich praca polega na pomaganiu osobom w kryzysach
w wychodzeniu z nich. Asystenci wspierają swoimi działaniami profesjonalistów
albo prowadzą działania w obszarze edukacji i profilaktyki zdrowia
psychicznego.

Chcielibyśmy także aby i nasze podcasty wspierały ich działania, bo opowieści
osób po kryzysach psychicznych i wywiady z nimi pokazują, jak wiele można
uzyskać pomagając odkryć i wykorzystać tkwiące w człowieku zasoby.